Colette Jansen Estermann Ph.D.

Methode

Mijn werk kenmerkt zich door respect voor de ander, authenticiteit en betrokkenheid. Ik luister zonder te oordelen en probeer te begrijpen. Daarbij richt ik mij in de eerste plaats op wat mijn gesprekspartners in het proces willen bereiken. Ik bevorder hun eigen kracht en hulpbronnen, die ik uiterst waardevol acht.

Afhankelijk van het verzoek en de situatie, steun ik, stel ik vragen, confronteer ik of verduidelijk ik. Soms stel ik een oefening voor, een experiment, een alternatief of een mogelijke oplossing.

Mijn benadering komt uit de Gestalttherapie, een vorm van ervarings- en procesgerichte psychotherapie die behoort tot de humanistische psychologie. Deze werd ontwikkeld door Fritz en Laura Perls, Paul Goodman en Ralph Hefferline in de VS vanaf de jaren 1950.

Gestalttherapie ziet de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel in zijn respectieve omgeving. Ze vertegenwoordigt een basishouding die geworteld is in het “hier en nu” en veronderstelt de werking van zelfgenezende krachten. Enkele basisbegrippen zijn “contact”, “dialoog”, “bewustzijn” en “integratie”.

Mijn werk bestaat voornamelijk uit conversatie psychotherapie.

Daarnaast maak ik gebruik van lichaamswerk, creatieve media of opstellingen.

Wanneer ik met groepen werk, leg ik vooral de nadruk op de dynamiek en het proces.

Bij coaching zijn de analyse van de respectieve situatie en het bewustzijn van het potentieel voor verandering voor mij belangrijk.

Ieder mens is speciaal, uniek.