Colette Jansen Estermann Ph.D.

Interculturaliteit

De globalisering heeft ook geleid tot een toename van de wereldwijde migratie. In Zwitserland bedraagt het aandeel buitenlanders thans meer dan 20% van de totale bevolking. Ik vind het leuk en interessant om met mensen uit andere culturen te werken. Daarbij kan ik gebruik maken van mijn grote interculturele competenties, die ik heb verworven dankzij mijn leven tussen culturen.

In mijn werk als psychotherapeute, groepsleidster of coach gaat het altijd om ontmoetingen die een verandering of een leerproces op gang kunnen brengen. Ik ervaar de ontmoeting met mensen uit een andere cultuur als een uitdaging en een verrijking, waar beide partijen van kunnen groeien. Mijn specialisaties zijn daarom interculturele communicatie, interculturele Gestalttherapie en interculturele coaching.

Psychotherapie in La Paz:

Een speciaal project dat me na aan het hart ligt.

Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika. De Gestalttherapeuten in La Paz, die ik heb opgeleid volgens de criteria van de EAGT (European Association of Gestalt Therapy), werken met grote inzet, maar voor een uiterst geringe financiële bijdrage, met mensen uit de lagere klassen. In Bolivia is er geen ziektekostenverzekering of andere verzekering voor mensen in nood. Daarom is dit project afhankelijk van uw steun.

Hartelijk dank voor uw donatie op bankrekening CH 27 0077 8194 1305 2200 1 van de Luzerner Kantonalbank op mijn naam, onder vermelding van “Bolivia”.

Er is altijd een reden voor dankbaarheid.